Maquetació i coses per l'estil

Instal·lar scripts a InDesign

M’he descarregat un script. Com l’instal·lo?

En realitat els scripts no necessiten instal·lació, només cal copiar-los a la carpeta del panell de Scripts (Script Panel) de l’usuari. Poden ser arxius individuals –la majoria ho són– o anar acompanyats d’arxius de suport (amb preferències, opcions, etc.).

Per exemple, un dels que porta InDesign és el FindChangeByList, que porta un arxiu de text (FindChangeList.txt) que es troba a la carpeta FindChangeSupport.

findChangeByList

Hi ha molts llocs, especialment fòrums, on podem tenir el codi de l’script però no hi ha la descàrrega. En aquest cas hem de copiar el codi, crear un fitxer de text pla, enganxar-hi el codi i desar el fitxer amb l’extensió adequada segons el llenguatge de l’script i el nostre sistema operatiu:

  • Si és Javascript (Mac i Windows) el guardarem amb l’extensió .jsx
  • Si és Visual Basic (Windows) el guardarem amb l’extensió .vbs
  • Si és Applescript (Mac) el podem guardar amb l’extensió .as, .scpt o .applescript

Com accedeixo a la carpeta dels scripts?

La manera ràpida és fer-ho a través del panell de Scripts. Fins a la versió CS4 estava a Ventana > Automatización > Scripts, a partir de la CS5 a Ventana > Utilidades > Scripts.
 

Veiem que tenim dues carpetes: Aplicación i Usuario. Podem col·locar els scripts tant en la de l’aplicació com en la de l’usuari. La diferència és que en la primera seran accessibles per a tothom i en la segona cada usuari veurà els seus. Segons els permisos de carpeta que tinguem potser no podrem guardar els scripts a la carpeta de l’aplicació, per això sempre és millor que treballem amb la de l’usuari.

Per obrir la carpeta podem obrir el menú desplegable o clicar amb el botó dret i triar l’opció Mostrar en Explorador (Windows) o Mostrar en Finder (Mac).
mostrar-en-explorador

Ens apareixerà la carpeta Scripts Panel, i dins d’aquesta carpeta és on hem de posar els scripts. Automàticament ens apareixerà en el panell de Scripts d’InDesign. Podem fer subcarpetes per organitzar els nostres scripts.

Com executo l’script

Per executar l’script només cal obrir el panell Scripts, fer un doble clic sobre ell o seleccionar-lo i executar-lo a través del menú desplegable > Ejecutar Script.
executar-script

També podem executar un script a través del panell d’Aplicació ràpida si hem marcat a les opcions que ens inclogui els scripts.

aplicacio-rapida

En aquest cas només cal començar a teclejar el nom perquè ens aparegui a la llista.

aplicacio-rapida-script

Finalment, podem assignar una drecera de teclat a un script en el nostre conjunt de dreceres personalitzades, cosa que va de fàbula quan hem de cridar repetidament un script.

dreceres-script